Tel: 933 789 570 . Fax: 934 782 021

Avinguda Verge de Montserrat nº 133, 1r 2a. El Prat de Llobregat (Barcelona)

Comunicat Codina Advocats davant la situació excepcional pel COVID-19

Benvolguts clients/tes i col·laboradors/es,

En primer lloc, us volem fer arribar un missatge de solidaritat i el desig de que us trobeu bé, vosaltres i els vostres familiars i amics, en aquesta situació sanitària provocada per la propagació del Covid-19.

Des de Codina Advocats, us informem que hem implantat una sèrie de mesures seguint les recomanacions de les diferents Administracions Públiques. Aquestes mesures ens permeten continuar treballant en els vostres assumptes alhora que protegim la salut del nostre equip, la vostra i la de la societat en general.

Una de les mesures que hem implantat, ens la proporciona la tecnologia de la informació, que a través de totes les eines que ofereix podem teletreballar i estar disponibles en els diferents mitjans de comunicació electrònica.

D’aquesta manera, mantenim el nostre horari habitual, de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores, durant el qual podreu contactar amb els membres del nostre equip a través dels correus electrònics que ja coneixeu i a través dels canals genèrics: info@codinadvocats.cat / telèfon 933789570. 

De forma excepcional, i per a assumptes urgents que no es puguin resoldre pels canals de comunicació indicats, mantindrem el despatx obert de 10 a 12 hores de dilluns a divendres, aplicant les corresponents mesures d’higiene i prevenció.

Hem decidit també suspendre les visites i reunions en les nostres oficines, així com la celebració de juntes o assembles de col·lectius en a la nostra sala d’actes, seguint les recomanacions.

Us recordem que en la majoria de casos, els terminis que us afecten han quedat suspesos fins l’aixecament de l’estat d’alarma, moment en el qual es reprendran.

Per altra banda, com a juristes especialitzats, estem analitzant les novetats normatives i oferint assessorament als nostres clients, per tal de que es puguin beneficiar d’ajuts públics si s’escau, o puguin utilitzar els mitjans que en Dret els assisteixen per als casos on les decisions administratives adoptades puguin ser-los perjudicials.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment al respecte i aprofitem per saludar-vos ben cordialment.

Equip jurídic de Codina Advocats

Apreciados/das clientes/as y colaboradores/das,

En primer lugar, os queremos hacer llegar un mensaje de solidaridad junto al deseo que os encontréis bien, vosotros y vuestros familiares y amigos, en esta situación sanitaria provocada por la propagación del Covid-19.

Desde Codina Advocats, os queremos informar que hemos implantado una serie de medidas siguiendo las recomendaciones de las diferentes Administraciones Públicas.  Estas medidas nos permiten continuar trabajando en vuestros asuntos a la vez que protegemos la salud de nuestro equipo, de vosotros y de la sociedad en general.

Una de las medidas que hemos implantado, nos la proporciona la tecnología de la información, que a través de todas las herramientas que ofrece podemos teletrabajar y estar disponibles en los diferentes medios de comunicación electrónica. 

De esta manera, mantenemos nuestro horario habitual, de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas, durante el que podréis contactar con los miembros de nuestro equipo a través de los correos electrónicos que ya conocéis y a través de los canales genéricos: info@codinadvocats.cat / teléfono 933789570.

De forma excepcional, y para asuntos urgentes que no se puedan resolver por los canales de comunicación indicados, mantendremos el despacho abierto de 10 a 12 horas de lunes a viernes, aplicando las correspondientes medidas de higiene y de prevención. 

Hemos decidido, también, suspender las visitas y reuniones en nuestras oficinas, así como la celebración de juntas o asambleas de colectivos en nuestra sala de actos, siguiendo las recomendaciones.

Os recordamos que en la mayoría de casos, los plazos que os afectan han quedado suspendidos hasta el levantamiento del estado de alarma, momento en el que se retomaran.

Por otro lado, como juristas especializados, estamos analizando las novedades legislativas y ofreciendo asesoramiento a nuestros clientes, con la finalidad de que se puedan beneficiar de las ayudas públicas, si es el caso, o puedan utilizar los medios que en Derecho les asisten para los casos en los que las decisiones administrativas adoptadas puedan serles perjudiciales.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración al respecto y aprovechamos para saludaros bien cordialmente.

Equipo jurídico de Codina Advocats.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *