Tel: 933 789 570 . Fax: 934 782 021

Avinguda Verge de Montserrat nº 133, 1r 2a. El Prat de Llobregat (Barcelona)

Dret esportiu

  • Especialistes en contractes de patrocini.
  • Defensa jurídica i reclamacions en via associativa disciplinària, competicional i electoral.
  • Assessorament jurídic integral a entitats i federacions catalanes o estatals.
  • Regularització d’entitats esportives davant les administracions esportives competents i adaptació d’Estatuts i reglaments a la normativa esportiva vigent.
  • Mediació, conciliació i arbitratge extrajudicial.
  • Assessorament jurídic global en l’organització d’esdeveniments esportius.
  • Assessorament jurídic en matèria d’assegurances d’instal•lacions i activitats esportives.
  • Assessorament jurídic a esportistes i altres federats en matèria contractual, llicències, defensa jurídica davant expedients disciplinaris, beques i subvencions, etc.
  • Assessorament jurídic en l’obtenció de llicències, concessions i permisos per la realització d’activitats esportives a l’aire lliure, en instal•lacions esportives o en qualsevol altre lloc.