Silvia Rico

Sílvia RicoLlicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona al 2008. Postgrau en Pràctica Jurídica (EPJ) especialitzat en l’àmbit civil i laboral, cursat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 2010 amb posterior incorporació al Servei del Torn d’Ofici a finals d’any en l’àrea Civil i Matrimonial.

Es va incorporar al despatx Codina Advocats el dia 7 d’octubre de 2008 i és la Responsable del Departament Civil, Mercantil i Laboral.

Col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’octubre del 2008, número 33.459.

silvia.rico@codinadvocats.cat