Dret civil i mercantil

 • Especialistes en l’administració i gestió d’agrupacions industrials i empresarials, comunitats d’usuaris, comunitats de propietaris i altres col·lectius.
 • Assessorament integral en matèria de contractació (condicions generals de contractació, incompliment i resolució contractuals, entre d’altres).
 • Dret de família (separacions, divorcis, guàrdia i custòdia, aliments, convenis reguladors…).
 • Dret successori (testaments, curatela, processos successoris judicials, i extrajudicials, acceptació i partició d’herència, etc.)
 • Obligacions (contractes d’arrendament, opcions de compra, compravenda, etc.)
 • Propietat horitzontal i arrendaments urbans.
 • Constitució, administració i dissolució de societats.
 • Contractes mercantils.
 • Accions de responsabilitat contra administradors executius, socis i òrgans societaris.
 • Participacions Preferents.
 • Reclamacions de quantitat.