Núria Moyano

Núria Moyano

Formació

 • 1991 – 1994.- Diplomatura de Graduat Social a l’Escola Universitària de Graduats Socials de Barcelona (Universitat de Barcelona)
 • 1994.- Curs sobre “Tècniques Administratives per a Assessories” (300 h).
 • 1995.- Curs sobre “Microinformàtica Empresarial” (462 h)
 • 1996.- Curs sobre “Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Pagaments a compte de l’IRPF”
 • 1997.- Seminaris a l’Institut Nacional de Salut i Higiene en el Treball : “Psicosociologia del treball”, “Recerca Manual de legislació sobre condicions de treball”, “Plans d’Emergència Interior en la Indústria Química” i “Epidemiologia”
 • 1999.- Curs Secretariat Jurídic. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • 2000.- Curs sobre “Dret d’Aigües”. ICAB
 • 2011.- Curs sobre “Aspectes específics de la Tributació a l’impost sobre el valor afegit de les activitats dels Administradors de Finques: Arrendament, compra-venda, promoció d’edificacions. El règim de deduccions”.
 • 2012.- Curs sobre “Valoracions immobiliàries”.
 • En curs.- Grau en dret per la UOC

Idiomes:

 • Català, Castellà, Anglès parlat i escrit.

Experiència professional

 • 2002.- actualitat. Codina Advocats. Tasques de gestoria administrativa dins de les desenvolupades pel despatx professional, suport administratius als professionals i assistent del soci fundador.
 • 1998 – 2002.- Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta del Riu llobregat. El Prat de Llobregat. Tasques administratives en general, assistent de la Secretaria General i de suport al Departament Tècnic
 • 1996-1998.- Roig – Azuara – Codina. El Prat de Llobregat. Principalment tasques de gestoria administrativa dins de les desenvolupades pel despatx i secretària d’un dels socis.
 • 1995.- Estudio Fiscal y Administrativo, EPC. Barcelona. Funcions d’auxiliar administrativa amb suport especial a la preparació de declaracions d’IRPF i d’Impost de Societats i la gestió d’altes i baixes en el sistema de la seguretat social.
 • 1994.- INEM Oficina de L’Hospitalet – Cobalto. Funcions específiques de registre de contractes de treball i càlcul de prestacions contributives i no contributives amb atenció directa a l’usuari.