Tel: 933 789 570 . Fax: 934 782 021

Avinguda Verge de Montserrat nº 133, 1r 2a. El Prat de Llobregat (Barcelona)

I PREMI TREBALL DE RECERCA “CODINA ADVOCATS”

Amb la finalitat d’incentivar i potenciar l’esperit de recerca de la creativitat en alumnes de batxillerat, el despatx CODINA ADVOCATS ha creat el Premi de Treball de Recerca “CODINA ADVOCATS” des del qual es vol incentivar el coneixement del dret i la seva influència sobre el medi ambient. CODINA ADVOCATS és un despatx professional del […]

Llegiu més

La Responsabilitat Patrimonial de l’Administració Pública i la crisi del COVID 19

La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques (RPA) es la obligació que té l’Estat de reparar o de respondre pel dany ocasionat pel funcionament d’alguna de les administracions públiques. L’article 106.2 de la Constitució Espanyola, estableix que: “los particulares, en los términos establecidos por la ley,tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en loscasos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. La responsabilitat dels poders i administracions públiques és un mandat constitucional que no es pot eludir ni tan sols, durant la declaració dels estats d’alarma, excepció i setge, contemplats a l’article 116 de la Constitució i regulats per la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, disposicions que deixen ben clar que, és voluntat de la Constitució y de la LO 4/1981 que es procedeixi a reparar els perjudicis que secausin durant los estats d’alarma, excepció i setge, que tinguin causa en les decisions, disposicions i actes queadoptin els poders públics competents. Tot i que la llei i la jurisprudència coincideixen en que quan concorre força major, decau la responsabilitat patrimonialde l’administració, cal especificar que en el cas de la Covid 19, si bé es cert que a nivell global la pandèmia es pot considerar força major, en el cas concret de l’estat espanyol, el temps objectiu de reacció d’acord amb la seqüència concreta dels esdeveniments i comunicats oficials emesos prou temps abans, fan decaure la força major i evidencien que els gestors públics espanyols han reaccionat amb una tardança i improvisació que ha ocasionat danys injustos i innecessaris que hauran de ser reparats per la via de la RPA, sense descartar altres responsabilitats, entre elles les penals. L’exercici de les facultats extraordinàries de l’estat d’alarma, de forma injustificada o abusiva ha de comportar l’exigència de responsabilitats de tot ordre (incloses les penals), doncs com ja hem vist, la pròpia Constitució impedeix l’abús dels poders extraordinaris que confereixen els estats d’alarma i excepció. Per tant, en el cas de que considereu que durant aquesta crisi i com a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma del RD 463/2020 i totes les seves pròrrogues, heu hagut de patir conseqüències patrimonials injustificades derivades de la mala planificació i gestió de les administracions públiques o […]

Llegiu més

Comunicat Codina Advocats davant la situació excepcional pel COVID-19

Benvolguts clients/tes i col·laboradors/es, En primer lloc, us volem fer arribar un missatge de solidaritat i el desig de que us trobeu bé, vosaltres i els vostres familiars i amics, en aquesta situació sanitària provocada per la propagació del Covid-19. Des de Codina Advocats, us informem que hem implantat una sèrie de mesures seguint les […]

Llegiu més

Codina Advocats participa a la Jornada de Medi Ambient de l’AIPN

Post Image

La AIPN, Associació Industrial per a la Producció Neta, ha organitzat una nova edició de les jornada de Medi Ambient. I ho ha fet plantejant sobre la taula alguns dels reptes ambientals que les empreses tenen per davant: logística sostenible, gestió de residus, o el mercat de comerç del dret d’emissions. A la jornada, celebrada […]

Llegiu més

Codina Advocats presents a la 2a Nit Empresarial

Post Image

El Prat Empresarial ha celebrat la segona edició de la Nit Empresarial del Prat. Codina Advocats ha participat activament en aquest esdeveniment, ja que el nostre despatx gestiona la secretaria de l’associació d’empreses del Prat de Llobregat. L’acte, celebrat el 7 de novembre a l’Acadèmia Sánchez-Casal, va aplegar més de 150 assistents, amb representants de […]

Llegiu més